Cenník


Odtiahnutie vozidla v meste50 Eur

Odtiahnutie vozidla mimo mesta /km0,95 Eur

Pristavenie a naloženie vozidla30 Eur

Čakanie každých začatých 30 min16,50 Eur

Čistenie znečistenej ložnej plochy22 Eur

Cestná asistencia40 Eur

Sťažená manipulácia22 Eur

Uskladnenie vozidla / deň 5,50 Eur

Vyprosťovanie vozidla každých začatých 30 min27,50 EurPrepravný poriadok na stiahnutie tu.